Na tle tzw. prokury łącznej niewłaściwej dochodziło do wydawanie przez sądy rejonowe i okręgowe rozbieżnych rozstrzygnięć. Problem był już raz analizowany przez Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów, w następstwie zapytania prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy w Toruniu. W uchwale z dnia 27 maja 2001 r. (III CZP 6/01) wydanej na podstawie przepisów o prokurze zawartych w kodeksie handlowym stwierdzono, iż "dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub prokurentem". Wskazana uchwała spotkała się z szerokim odzewem doktryny, w tym aprobującym komentarzem dr A. Gierata (OSP 2001/12, poz. 179). Niestety poszerzony skład Sądu Najwyższego (7 sędziów) zajął odmienne stanowisko i podjął w dniu 30 stycznia 2015 r. uchwałę (III CZP 34/14), której teza brzmi następująco: "Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu".

W przypadku podmiotów, które nie składały jeszcze do sądu rejestrowego wniosków po dniu 1 grudnia 2014 r., wraz z wnioskiem o ujawnienie zmian w zakresie prokury konieczne będzie złożenie wniosku o ujawnienie przedmiotu działalności gospodarczej ? w sposób określony przez znowelizowane przepisy ustawy. Problem został zasygnalizowany we wcześniejszym artykule. Zachęcamy do lektury i skorzystania z usług kancelarii w tym zakresie.

Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com