Nieruchomości:

 • służebność drogi koniecznej - ustanawianie
 • służebność przesyłu - ustanawianie/dochodzenie wynagrodzenia
 • zasiedzenie nieruchomości - postępowanie
 • wydanie nieruchomości - postępowanie
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości w latach 1944-1989 (decyzja wywłaszczeniowa/decyzja nacjonalizacyjna/decyzja uwłaszczeniowa)
 • postępowanie wieczysto-księgowe
  - hipoteka - wpis i wykreślenie,
  - roszczenia - wpis i wykreślenie
  - właściciel/użytkownik wieczysty - wpis i zmiana
  - ostrzeżenia - wpis
  - uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Dobra osobiste:

 • ochrona dóbr osobistych
 • wnioski o sprostowanie publikacji oraz składanie oświadczeń odpowiedniej treści

Nieuczciwa konkurencja:

 • weryfikowanie i przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji
 • niedozwolone naśladownictwo
 • w stosunkach pracy i stosunkach cywilnoprawnych
 • analiza sytuacji przedsiębiorców na rynku istotnym (rynku odniesienia) pod kątem monopoli, zakazanych praktyk cenowych oraz innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji
 • postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Patenty, znaki towarowe, licencje i koncesje:

 • wpisanie i wykreślenie
 • unieważnienie (w całości/w części)
 • postępowanie przed Urzędem Patentowym oraz sądami administracyjnymi
 • umowy licencyjne/sublicencyjne

Europejski Trybunał Praw Człowieka:

 • postępowanie przed ETPCZŁ (w szczególności w sprawach naruszenia prawa własności oraz w sprawach przewlekłości postępowań sądowych)
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com