Negocjacje i postępowanie pojednawcze:

 • zawezwanie do próby ugodowej
 • ugody pozasądowe - sporządzanie, negocjowanie, wykonanie
 • negocjacje - przygotowanie, prowadzenie, realizacja ustaleń

Windykacja należności:

 • wezwania do zapłaty,
 • postępowanie przeciwko następcom prawnym, w tym spadkobiercom
 • postępowanie przeciwko małżonkowi dłużnika,
 • postępowanie przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.,
 • skarga pauliańska,
 • postępowanie o wyjawienie majątku,
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • instrukcja windykacyjna - tworzenie i wdrażanie
 • raporty i zestawienia dotyczące egzekwowanych należności

Egzekucja i postępowanie zabezpieczające:

 • skargi na czynności komornika (na postanowienie o wszczęciu egzekucji, na zajęcia rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości, postanowienie o opisie i oszacowaniu, postanowienie o planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji, na zaniechanie czynności),
 • niekonwencjonalne sposoby egzekucji (z wkładu spółdzielczego tytułem prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego, z udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, z rachunków bankowych (Banki Spółdzielcze), z rachunków oszczędnościowych (SKOK), z rachunków maklerskich, z jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, z praw spadkowych)
 • zabezpieczenie na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz postanowienia Sądu
 • ograniczenie zabezpieczenia w postępowaniu nakazowym

Postępowanie naprawcze i upadłościowe:

 • wnioski o ogłoszenie upadłości
 • zgłoszenie wierzytelności,
 • tymczasowy nadzorca sądowy/zabezpieczenie majątku Dłużnika
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com