1. PIERWSZY KONTAKT

  Zapoznaj się z naszym portfolio, zadzwoń lub napisz. Skontaktujemy się w ciągu 24 godzin.


 2. DOKUMNETACJA KREDYTOWA

  Prześlij nam e-mailem (scan) lub dostarcz w jakiejkolwiek formie: umowę kredytu wraz z załącznikami, harmonogram spłat, regulamin, aneks (aneksy) do umowy kredytu, oraz inne dokumenty związane z kredytem (np.: zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu, odpis z Księgi Wieczystej kredytowanej nieruchomości)


 3. ANALIZA PRAWNA DOKUMENTACJI KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację kredytową w Twojej sprawie. Jeżeli będzie niekompletna, to na Twoje życzenie wystąpimy do Banku o jej uzupełnienie. Sprawdzimy, czy w umowie kredytowej (aneksach) nie występują klauzule niedozwolone (abuzywne). Wstępnie oszacujmy wartość Twoich roszczeń i nakreślimy wstępny plan i możliwości działania przed i w trakcie procesu. Kompleksową analizę przeprowadzimy w ciągu 7 dni.


 4. ZAŚWIADCZENIE O HISTORII OPERACJI KREDYTOWYCH

  W Twoim imieniu wystąpimy do Banku i uzyskamy zaświadczenie o dokonanych dotychczas przez Ciebie wpłatach w związku z zawarciem i realizacją umowy kredytu, tj. zapłaconych ratach kapitałowo –odsetkowych, prowizjach, składkach ubezpieczeniowych, opłatach za monity i innych kosztach okołokredytowych. Na Twoje życzenie przekażemy Ci wzór wniosku o uzyskanie takiego zaświadczenia (jeżeli chciałbyś wystąpić do Banku osobiście). Przygotowanie i nadanie wniosku o uzyskanie zaświadczenia Banku zajmie nam nie dłużej niż 3 dni.


 5. STRATEGIA, HARMONOGRAM ZDARZEŃ

  Na podstawie zaświadczenia Banku poinformujemy Cię o możliwych roszczeniach w sprawie i ich wysokości (z udziałem eksperta ds. finansów), przedstawimy plusy i minusy poszczególnych rozwiązań, zaproponujemy optymalny dla Ciebie wariant, przeprowadzimy symulację wydarzeń przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sądowego, podamy przypuszczalne ramy czasowe (pozew – wyrok I Instancji – wyrok II Instancji – rozliczenie z Bankiem).


 6. OFERTA KANCELARII

  Po wspólnym wyborze (Klient i Kancelaria) strategii działania przed Sądem zaproponujemy rozliczenie finansowe. Przedstawimy Tobie co najmniej 3 WARIANTY wynagrodzenia Kancelarii. Dostosujemy ofertę do wzajemnych oczekiwań.


 7. POZEW, ROZPRAWA, WYROK.

  Pozew w Twojej sprawie złożymy do Sądu w ciągu 30 dni od daty uzyskania zaświadczenia. Na bieżąco będziemy informować Cię o wszystkich czynnościach sądowych. Przed wysłaniem pisma procesowego w sprawie – prześlemy Ci jego projekt, przeprowadzimy konsultacje, wypracujemy wspólnie ostateczną wersję pisma. Przed rozprawą spotkamy się osobiście lub w formie video-konferencji i omówimy przewidywany przebieg posiedzenia. Po wydaniu wyroku w I Instancji, omówimy jego skutki dla Ciebie. Wyjaśnimy dalszą procedurę i przypuszczalny przebieg zdarzeń przed Sądem II Instancji. Poinformujemy Cię o przebiegu rozprawy apelacyjnej. Wspólnie omówimy skutki wyroku II Instancji dla Twoich rozliczeń finansowych z Bankiem.


 8. ROZLICZENIE FINANSOWE Z BANKIEM

  Przede wszystkim dopilnujemy, aby Bank zrealizował prawomocny wyrok i przekazał zasądzone kwoty na Twój rachunek bankowy.

  Następnie pomożemy Ci rozliczyć się ostatecznie z Bankiem. Doradzimy w jakim zakresie zwrócić kapitał kredytu za pomocą przelewu, a w jakiej części potrącić wzajemne należności.

  Na Twoje życzenie, pomożemy Ci także wykreślić prawomocnie hipotekę obciążającą kredytowaną nieruchomość.
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com