1. Doświadczenie

Nasza kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń Kredytobiorców z umów kredytowych indeksowanych i denominowanych do waluty CHF. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu sporów z Bankami, co znajduje wyraz przede wszystkim w rozstrzygnięciach sporów sądowych w całości uwzględniających żądania Kredytobiorców.

2. Skuteczność

Możemy pochwalić się pełną skutecznością nie tylko w dochodzeniu roszczeń Kredytobiorców związanych z umowami o kredyty frankowe (CHF), ale również w odpieraniu zarzutu zatrzymania (potrącenia) podnoszonego przez Bank. Ponadto świadczymy także usługi prawne Kredytobiorcom w przypadku dochodzenia przez Banki roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu lub o zwrot zwaloryzowanej (sądownie) kwoty kapitału kredytu.

 • Bank Millennium S.A.

 • Bank BPH S.A.

 • Bank Zachodni WBK S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.)

 • BRE Bank S.A. (obecnie: mBank S.A.)

 • Deutsche Bank S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.)

 • Euro Bank S.A. (obecnie: Bank Millennium S.A.)

 • GE Money Bank S.A. (obecnie: Bank BPH S.A.)

 • Getin Noble Bank S.A.

 • ING Bank Śląski S.A.

 • Kredyt Bank S.A. (Santander Bank Polska S.A.)

 • mBank S.A.

 • MultiBank S.A. (obecnie: mBank S.A.)

 • Nordea Bank S.A. (obecnie: PKO BP S.A.)

 • PKO BP S.A.

 • Polbank EFG S.A. (obecnie: Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce)

 • Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie: Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce

 • Santander Bank Polska S.A.

 • Santander Consumer Bank S.A.

3. Historia

Naszą pierwszą sprawę związaną z umową kredytu waloryzowanego kursem (CHF) rozpoczęliśmy w 2017 r. i dotyczyła ona umowy kredytu waloryzowanej do waluty CHF, zawartej przez Kredytobiorców z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) w 2007 r. Zakończyła się ona prawomocnym rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w całości pokrywającym się z żądaniem Kredytobiorców – ustaleniem nieważności umowy kredytu i zasądzeniem od pozwanego Banku kwoty pieniężnej wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.

Począwszy od 2017 r. mamy do tej pory na swoim koncie niemalże 50 prowadzonych spraw frankowych, z których połowa zakończyła się już prawomocnym rozstrzygnięciem, pozostała zaś część znajduje się na etapie postępowania przed sądem I lub II instancji. Staramy się maksymalnie skrócić czas dochodzenia roszczeń przez Kredytobiorców, tak by Kredytobiorcy mogli możliwie szybko otrzymać od Banku kwotę zasądzoną wyrokiem oraz „uwolnić się” od obowiązku płacenia rat kredytu w przyszłości (średnio: I Instancja – 6-9 m-cy, II Instancja – ok. 6 m-cy).

4. Zakres usług

Podejmując się konkretnej sprawy – prowadzimy ją do samego końca, jednocześnie wcześniej zawsze szacujemy jakie są szanse Klienta – kredytobiorcy, na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Nasza oferta zawiera między innymi: agendę czynności i przewidywany harmonogram zdarzeń oraz symulację potencjalnego rozliczenia finansowego Klienta (z uwzględnieniem benefitów oraz kosztów i wydatków w sprawie).

W przypadku roszczeń z umów o kredyt waloryzowany kursem (CHF) podejmujemy się prowadzenia sprawy nie tylko na etapie postępowania przed sądem I i II instancji, ale również w przypadku skorzystania przez pozwany Bank z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego). Poza tym na bieżąco informujemy Klientów o aktualnym etapie postępowania, rzetelnie prowadząc wszelką dokumentację w sprawie.

Składając do Sądu pozew oferujemy jednocześnie wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci wstrzymania (zawieszenia) obowiązku spłaty bieżących rat kapitałowych – odsetkowych.

Naszą ofertę dedykujemy dla Kredytobiorców „w trakcie” realizacji umowy kredytu oraz dla tych którzy kredyt spłacili już w całości. Dla skutecznego dochodzenia roszczeń bez znaczenia pozostaje data zawarcia umowy kredytu (np.: rok 2005).

Po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy sądowej, doradzamy i reprezentujemy Klienta przed Bankiem w zakresie rozliczenia kwoty zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądowym z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia z umowy kredytu wraz z roszczeniem Banku w zakresie zwrotu kwoty z tytułu udzielonego kredytu (potrącenie lub inne uprawnienie).

Na życzenie Klienta reprezentujemy Go także w postępowaniu wieczysto-księgowym o wykreślenie hipoteki Banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

5. Cennik

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, starając się dostosować do potrzeb i możliwości finansowych naszych Klientów. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalamy w oparciu o nasz nakład pracy oraz stopień skomplikowania sprawy.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Organizujemy pierwsze, bezpłatne spotkanie z Klientem w siedzibie naszej kancelarii, na którym udzielamy podstawowych informacji związanych ze sprawą, zaś na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Klienta realnie oceniamy szanse na powodzenie, w przypadku sądowego rozstrzygnięcia sporu z Bankiem. Następnie przedstawiamy indywidualnie przygotowaną ofertę cenową obsługi prawnej.

Standardowo w przypadku roszczeń z umów kredytów waloryzowanych kursem CHF stosujemy następujące systemy wynagradzania:

 1.  tzw. stawki minimalne oparte na Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 2.  brak rozliczenia godzinowego (no term sheet) – wynagrodzenie stałe niezależnie od ilości rozpraw, długości (czasokresu) postępowania sądowego
 3.  success fee (premia za sukces) – Kancelaria proponuje jedynie udział w wynagrodzeniu w zakresie uzyskanych odsetek lub odzyskanych rat kredytu
 4.  brak opłat za dojazdy/wyjazdy/noclegi do siedziby Sądu prowadzącego sprawę sądową
 5. indywidulane podejście cenowe – możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty

Zawsze proponujemy co najmniej 3 warianty wynagrodzenia. Jesteśmy elastyczni.

Poza opłatą wstępną, nasze wynagrodzenie zawsze pobieramy dopiero po wpływie zasądzonych środków na rachunek bankowy Klienta (a nie już po wydaniu prawomocnego wyroku w sprawie).

6. Kontakt

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem kancelarii. Nasza siedziba znajduje się w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 176 lok. 7, Stacja Północ.

Pierwsze spotkanie z Klientem organizowane jest w siedzibie naszej kancelarii i jest całkowicie bezpłatne.

Zachęcamy do kontaktu z nami:

tel.: (056) 654 47 80

fax: (056) 654 44 28

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com