A. Kinder K. Kinder A. Gierat Radcowie Prawni Spółka Partnerska świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej dla osób prawnych i fizycznych od 2004 r. Wraz z upływem czasu szeregi Kancelarii zasilali kolejni radcowie prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy. Pozwoliło to na stworzenie zespołu dysponującego wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym sprostanie szeregowi złożonych problemów prawnych, z którymi muszą zmierzyć się zarówno podmioty funkcjonujące w obrocie gospodarczym, jak również osoby nie będące przedsiębiorcami.

Świadczenie kompleksowych usług możliwe jest dzięki kwalifikacjom posiadanym przez osoby tworzące zespół Kancelarii.

W głównej mierze należy wskazać na wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa handlowego oraz prawa spółek. Powyższe związane jest z faktem, iż w skład zespołu Kancelarii wchodzi radca prawny i jednocześnie doktor nauk prawnych specjalizujący się w rozwiązywaniu zarówno problemów teoretycznych jak i praktycznych z powyższej dziedziny.
Niewątpliwym atutem Kancelarii jest możliwość świadczenia usług w językach obcych, w szczególności języku angielskim jak i niemieckim. Klienci Kancelarii mają możliwość skorzystania z powyższych umiejętności dzięki ukończeniu przez członków zespołu Kancelarii studiów prawniczych z zakresu prawa europejskiego organizowanych przez uniwersytet Cambridge, jak również licznych kursów językowych. Nabyte w rezultacie umiejętności zostały potwierdzone honorowanymi powszechnie i uznanymi certyfikatami nadawanymi przez uniwersytet Cambridge oraz Goethe-Institut.

Powyższe kwalifikacje pozwalają członkom zespołu Kancelarii na zaangażowanie w tak złożone zadania jak postępowania prowadzone przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

W związku z coraz większymi oczekiwaniami w stosunku do świadczonych usług pomocy prawnej gwarancją wysokiego ich standardu jest specjalizacja poszczególnych członków zespołu. W zależności od indywidualnych predyspozycji i preferencji każdy z radców prawnych, poza ogólną wiedzą wymaganą od każdego z przedstawicieli zawodu, specjalizuje się odpowiednio w prowadzeniu procesów w sprawach gospodarczych zmierzających w głównej mierze do windykacji należności, bądź w prawie pracy rozumianym zarówno jako zabezpieczanie interesów pracodawcy jak i reprezentowania pracowników, których prawa zostały naruszone. Specjalizacje obejmują również tworzenie umów i negocjacje prowadzące do ich zawarcia – ze szczególnym uwzględnieniem interesu Klienta, jak również kreowanie nowych podmiotów prawa handlowego – tworzenie spółek kapitałowych, spółek osobowych.

W celu sprostania wszelkim oczekiwaniom odbiorców usług Kancelarii współpracujemy również z szeregiem specjalistów zarówno z zakresu prawa karnego jak i podatkowego, co pozwala nie tylko na zidentyfikowanie problemu prawnego ale również skuteczne jego rozwiązanie – nawet w sytuacji, gdy problem prawny nie mieści się w specjalizacji członków zespołu Kancelarii.

Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com