W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej stosujemy tzw. ?cookies?, tj. informacje zapisywane przez urządzenia odpowiedzialne ze wyświetlanie strony na urządzeniu końcowym, przy pomocy którego osoba odwiedzająca stronę może zapoznać się z jej treścią. Urządzenia odpowiedzialne ze wyświetlanie strony mogą odczytać tzw. ?cookies? przy każdorazowym połączeniu się ze stroną z tego urządzenia końcowego. Pliki stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i zawierają oznaczenie strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywane przez naszą stronę tzw. ?cookies? mają na celu dostosowanie zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizację korzystania ze strony. W szczególności pliki pozwalają rozpoznać urządzenie osoby odwiedzającej stronę i wyświetlić zawartość strony w sposób dostosowany do potrzeb podyktowanych specyfiką i konfiguracją urządzenia końcowego.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie tzw. ?cookies?  w urządzeniu końcowym. Osoby odwiedzający stronę mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących tzw. ?cookies?. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tzw. ?cookies?.

Brak dokonania stosownych zmian mających na celu wyłączenie lub ograniczenie możliwości przechowywanie tzw. ?cookies? w urządzeniu końcowym oznacza zgodę na korzystanie ze strony w jej obecnym kształcie i na przechowywanie tzw. ?cookies?  w urządzeniu końcowym, przy pomocy którego strona jest przeglądana.